יהדות ארצות הברית


הספרים הרואים אור בסדרה עוסקים, מזוויות שונות, בהיסטוריה פוליטית, אידיאולוגית ותרבותית של יהודי ארצות הברית.


בשיתוף תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה