אודותינו

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות נמצא בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון שבשדה בוקר. המכון מטפח מחקר והוראה רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה ומתמקד בתהליכים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים וההגותיים שהוליכו לכינונה של מדינת ישראל ועיצבו את התפתחותה. המכון מוציא לאור ספרי מחקר, כתבי עת וקובצי מקורות היסטוריים. 

ספרי ההוצאה לאור של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות רואים אור בתום הליך שיפוט אקדמי קפדני. לכל אחת מהספריות (סדרות) של ההוצאה לאור ולכל אחד מכתבי העת שהיא מפרסמת יש עורכים ומערכת אקדמית הנהנים מריבונות מלאה ופועלים לפי כללי הוצאה לאור אוניברסיטאית מדעית. החלטותיהן של המערכות מתקבלות על יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום, בהתאם לאמות המידה המקובלות בהוצאות אוניברסיטאיות. חברי המערכות האקדמיות עושים מלאכתם בהתנדבות. 

את ספרינו אפשר לרכוש ברשתות 'צומת ספרים' ו'סטימצקי', בכל החנויות הפרטיות וישירות מהמפיץ: 'ספרות עכשיו שיווק בע"מ', טלפון 9229175 03, פקס 9229176 03


***הערה: באוניברסיטת בן-גוריון פועלת הוצאה לאור נוספת של מכון הקשרים, במידה ולא מצאתם ספר מסויים בקטלוג שלנו, אנא פנו אל המכון להמשך בירור http://in.bgu.ac.il/heksherim/Pages/default.aspx