הרצאה בבימת שדה בוקר: פרופ׳ גור אלרואי | ארץ מקלט: ההגירה לארץ ישראל, 1927-1919
פרופ׳ גור אלרואי מהחוג ללימודי ארץ ישראל ותוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה.
ההרצאה בעקבות ספרו ״ארץ מקלט״ שיצא בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות.
הרצאה מתוך בימת שדה בוקר, סמינר החוקרים השבועי של מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. ההרצאה התקיימה במכון שבקמפוס שדה בוקר של האוניברסיטה, בתאריך 27.12.2022.