ההיסטוריה של המשפט הישראלי

הספרים הרואים אור בסדרה עוסקים בהיסטוריה של המשפט הישראלי במובנה ובהקשריה הרחבים, ובכללם שיטות המשפט העברי והמוסלמי, וכן שיטות משפט קהילתיות שיש בכוחן להאיר את המשפט של מדינת ישראל. 
ספרים חדשים