הגשת כתבי יד


השלבים העיקריים בהליך השיפוט וההערכה של מונוגרפיות הם

מיון ראשוני: חברי וחברות המערכת האקדמית של 'ספריית חקר' מקבלים לידיהם את המחקר השלם ואת תקצירו (בהתאם לפירוט שלהלן) ומחליטים אם נושאו מתאים להוצאה של מכון בן-גוריון ולסדרי עבודתה ואם הוא ראוי ומתאים לעבור לשלב הבא.

קריאת הערכה בידי מומחים ומומחיות בתחום המחקר: המחקר עובר לקריאת הערכה של מומחים ומומחיות מן הארץ ומן העולם. הליך זה מתבצע בהתאם לכללי החשאיות המקובלים הנדרשים בהוצאות לאור אוניברסיטאיות.

הכרעה: על בסיס חוות הדעת תחליט המערכת האקדמית אם להוציא לאור את המחקר המוצע או לא, וככל שנדרש יוחזר כתב היד כתב היד למחבר לתיקונים ולאחר מכן לדיון נוסף במערכת.

בפנייתכם שלחו אלינו בדוא"ל בקבצים נפרדים בפורמט word

המחקר בשלמותו, תקציר המחקר, מכתב פנייה וקורות חיים. אם מדובר בעבודות דוקטור, יש לצרף את חוות הדעת עליהן. אם פורסמו חלקים מהמחקר, בעברית ובכל שפה אחרת, יש לציין זאת.

• עבודות דוקטור יועברו לקריאת הערכה חיצונית רק לאחר שמחבריהם יעבדו ויתאימו אותם לספר.

• ההוצאה לאור מפרסמת מחקרים שאורכם 100 אלף מילים לכל היותר.

• המחברים נדרשים לשאת בחלק מהוצאות ההפקה.

 

לפני הגשת מאמרים לקובצי מאמרים יש לקרוא את ההנחיות ולמלא את הטפסים המצורפים:

הנחיות הגשה והתקנה

כתב העברת זכויות יוצרים

מתן היתר לפרסום יצירות (אם יש במאמר שירים, איורים וכדומה)