מערכת ההוצאה
הנהלת ההוצאה לאור
פרופ׳ קובי פלד – יושב ראש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' גדעון כ"ץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אריה ספוזניק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' עופר שיף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ממונה על ההוצאה לאור
סמדר רוטמן,  rothmann@bgu.ac.il

מערכת ספריית חקר
פרופ' גדעון כ"ץ – יושב ראש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
פרופ' יעל גילעת, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
פרופ' רון חריס, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אילנה רוזן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' זהר שגב, אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ קובי פלד – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מערכת ספריות אסיף ונגב
פרופ׳ קובי פלד – יושב ראש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' גדעון כ"ץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אריה ספוזניק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' עופר שיף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מערכת כתב העת עיונים
עורכים: פרופ' אבי בראלי, פרופ' עופר שיף
עורכת משנה: אורנה מילר
מערכת: 
פרופ' אבנר בן־עמוס, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל חי
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נסים ליאון, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר סבטלנה נטקוביץ, אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ קובי פלד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' שלום רצבי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עופר שיף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מערכת Israel Studies
EDITORS
Arieh Saposnik, Ben-Gurion University of the Negev saposnik@bgu.ac.il
Natan Aridan, Ben-Gurion University of the Negev aridan@bgu.ac.il

Yael Aronoff, Michigan State University
Arnold J. Band, University of California, Los Angeles
Deborah Bernstein, University of Haifa
Raphael Cohen-Almagor, University of Hull
Donna Robinson Divine, Smith College
Alan Dowty, University of Notre Dame
Joanna Dyduch, Jagellonian University
Robert O. Freedman, Johns Hopkins University
Aviva Halamish, The Open University of Israel
Rachel Harris, University of Illinois, Urbana-Champaign
Ron Hassner, University of California, Berkeley
Daniel Kurtzer, Princeton University
Esther Meir, Ben-Gurion University of the Negev
Csaba Nikolenyi, Concordia University
Kobi Peled, Ben-Gurion University of the Negev
Ilan Peleg, Lafayette College
Shulamit Reinharz, Brandeis University
Rachel Rojanski, Brown University
Lilach Rosenberg-Friedman, Bar-Ilan University
Jonathan Sarna, Brandeis University
Leonard Saxe, Brandeis University
Gabi Sheffer, The Hebrew University of Jerusalem
Ofer Shiff, Ben-Gurion University of the Negev
Colin Shindler, S.O.A.S, University of London
Kenneth Stein, Emory University
Russell A. Stone, American University, Washington, D.C
S. Ilan Troen, Ben-Gurion University of the Negev /Brandeis University
Chaim I. Waxman, Hadassah College, Jerusalem/Rutgers University