מחברת עבודה לארגון עובדים:
לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה
אבי בראלי, יוסף גורני, יצחק גרינברג (עורכים)
הקובץ 'מחברת עבודה לארגון עובדים' בא לתאר מקצת מתולדותיה של הסתדרות העובדים, לנתח חלק מן השינויים החברתיים שהתחוללו בה, ולהצביע על מגמות פוליטיות שונות שהתנגשו בתוכה מאז הקמתה ועד המחצית השנייה של שנות התשעים. הוא נועד לתת לקורא תמונה מהימנה ככל האפשר על פֵרות המחקר בשאלות אלה, ומאמריו עוסקים הן בימי היישוב הן בימי המדינה. שולבו בו ניתוחים היסטוריים וסוציולוגיים שיוכלו לסייע לקורא לעמוד על מורכבותו של גורם כה מרכזי בהתהוותה של החברה הישראלית.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2000
מו"ל שותף: המכון לחקר הציונות באוניברסיטת תל אביב
מספר עמודים: 784
ISBN: 965-510-002-2