יהדות מזרח אירופה בין שואה לתקומה, 1948-1944
בנימין פינקוס (עורך)
בתולדות העמים, כמו בתולדות ישראל, ישנן לעתים תקופות ארוכות טווח, שבשל דלותן באירועים חשובים, אינן מותירות את רישומן בהיסטוריה. מצד אחר, יש לעתים, כי שנה אחת או שנים מעטות תקבענה לשבט או לחסד עתידו של עם. השנים 1948-1944, מאז שחרור ארצות אירופה מעול הכיבוש הגרמני ועד להקמת ארץ ישראל, הן מן המכריעות בתולדות עמנו בעת החדשה. כבר בעצם הצירוף הנסיבתי, המחויב והמזוויע בעת ובעונה אחת, של השואה ותקומת ישראל, מזדקרת לעין הטרגיות של הטשטוש ושל קוצר המרחק בין הכיליון והשכול הנוראים לבין ההוד והגבורה של התחייה הלאומית המרוממת. התיאולוג, המיסטיקאי והאידאולוג, המחפשים תשובות טוטאליות וחד-משמעיות, יפנו בוודאי לאותות ולסמלים כדי למצוא את הנסיבתיות בנגזר על לבושיו השונים. ההיסטוריון, לעומתם, יעמוד עוד תקופה ארוכה משתאה וחסר-אונים. יהיה עליו להסתפק במתן תשובות חלקיות, המסופקות לו על-ידי מחקריו. רק מספר רב של מחקרים מסוג זה יאפשר להגיע לראייה כוללת. הקובץ המונח לפנינו מהווה תרומה צנועה למגמה זו. חלקו הראשון של הספר מוקדש ליהדות ברית-המועצות, חלקו השני ליהדות מזרח אירופה וחלקו השלישי לפעולות ההצלה, הבריחה וההעפלה.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1987
מו"ל שותף: מוסד ביאליק
מספר עמודים: 466