'בעצמם הם כותבים להם שיר': עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד, 1978-1948
אפרת קנטור
'...בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו', הסב המשורר נתן אלתרמן את תשומת לִבם של נבחרי האומה אל דרכי עיצוב תמונות העבר ולחשיבות האחיזה בעבר. הקיבוץ המאוחד זיהה את עצמו עם הפלמ"ח וכמוהו שאף לכתוב ולעצב את תמונת העבר הקיבוצית והלאומית ברוחו שלו. במה זכה לכך? אילו נכסים שימר ועל אילו ויתר תמורת הזכות לכתוב את עברו כמרכז זיכרון במדינת ישראל הצעירה? רכיבי העבר, כמו בתמונות קולאז', נתונים להטיה, לעימוד, להארה ולהשכחה. ספר זה מתבונן בתמונות העבר הצבעוניות שיצרה בכל פעם מחדש התנועה הקיבוצית, שבימים אלה הולכת ומאבדת את כוחה.
סקירות ספרות:
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2007
מו"ל שותף: יד טבנקין
מספר עמודים: 432
ISBN: 965-510-050-2
זכה בפרס