הנגב: ממדבר לארץ מזרע, פיתוח ויישוב הנגב, 1956-1949
חנינא פורת
הספר מגולל את פרשת יישובו ופיתוחו של הנגב לאחר החתימה על הסכמי שביתת הנשק בשנת 1949 עד לפרוץ מבצע קדש בשנת 1956. פרקי הספר מאירים סוגיות מהעבר באור מחקרי חדש: הפער היישומי-מקצועי שנוצר בין התוכניות הגרנדיוזיות של בן-גוריון, טבנקין ומנהיגי תנועות פוליטיות אחרות ליישב את הנגב במאות כפרים וערבים, ובין התוכניות המצומצמות בהרבה, שבוצעו הלכה למעשה: 'מפעל הנגב', שיצר תפיסה מרחבית חדשה והציע צורות התיישבות חדשות וביסוס החקלאות על נתוני קרקע ואקלים האופייניים לנגב הצפוני והמערבי.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2002
מספר עמודים: 328
ISBN: 965-510-003-0