מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון
גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים)
משהו מן הנוכחות המתמשכת של גורדון, ברדיצ'בסקי וברנר, שלושתם יחד וכל אחד לחוד, בתרבות העברית בזמנם ובזמננו, משתקף בארבעה-עשר המחקרים שכונסו כאן ובשלושה פרקי המקורות המצורפים להם. אחד מן המקורות, התרגום של גורדון לחיבורו של טולסטוי 'מהי אמנות', מתפרסם לראשונה. מחברי המאמרים: אהוד לוז, בעז ערפלי, יעקב גולומב, אבנר הולצמן, יצחק בן-מרדכי, חמוטל בר-יוסף, רינה לפידוס, מאיה ערד, מאיר חזן, אליעזר שביד, שלום רצבי, גדעון כ"ץ, מרדכי זעירא, צבי צמרת.
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2008
מספר עמודים: 484
ISBN: ISSN 0792-7169