מִסְפָר מִדְבָּר למטרופולין
תכניות האב ותכניות המתאר לפיתוח הנגב, 2002-1952
חנינא פורת
הספר בוחן את הקשר בין תכניות האב ותכניות המתאר לפיתוח הנגב וליישובו משנות החמישים של המאה העשרים עד לשנות האלפיים, ובעיקר את הפער שנוצר בין הבטחות הממסד ליישב את הנגב ולראות בו סְפר מועדף ובין מיעוט הפעולה בשטח. בתוך כך מתואר השינוי במעמדה של באר שבע מעיר למטרופולין הרביעית בישראל, על רקע מאבקים פוליטיים במדינה והעימות הבלתי פוסק בין המרכז לפריפריה. לראשונה נעשה כאן מאמץ לבחון לעומק את התכניות הרעיוניות והסטטוטוריות ולהציג את עמדותיהן בעניין פיתוח הנגב ויישובו ואת התייחסותן לרעיונות המרכזיים של הממסד הציוני: פיזור האוכלוסייה, כיבוש השממה, התיישבות בספר ועיבוי הגבולות, מיזוג הגלויות ויישוב הבדווים.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2009
מספר עמודים: 408
ISBN: 978-965-510-067-9