צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל
דבורה הכהן ומשה ליסק (עורכים)
אסופת המחקרים בוחנת צומתי הכרעות בשנות המדינה, שבפרספקטיבה היסטורית היו להן השלכות מרחיקות לכת על החברה בישראל. פרקי הספר עוסקים בכמה היבטים: הכרעות שהתקבלו בהסדרי חקיקה דוגמת חוק שיפוט בתי דין רבניים וחוק חינוך ממלכתי; החלטות שלא נוסחו בחוק, כמו דרכי פעולתו של הממשל הצבאי, אי גיוס בחורי ישיבה לצה"ל ומדיניות פיזור האוכלוסין. לצד החלטות שעברו הליכי חקיקה וכאלה שלא נוסחו בחוק, נדונות בספר גם נקודות מפנה בחברה הישראלית, כמו סוגיית הקמת יישובים מעבר לקו הירוק, החלטות בעלות השלכות פוליטיות, מדיניות ואידאולוגיות, השבות ועולות על סדר היום הציבורי עד היום. בספר מוצגות גם פרשיות מפתח בעלות משמעות פוליטית וציבורית, דוגמת הדחתו של לוי אשכול מכהונת שר הביטחון ערב מלחמת ששת הימים, או הסכם אוסלו. מחקרים אחרים עוסקים בהשפעתן של תנועות מחאה חברתיות ותרבותיות, ובהתארגנויות ספונטניות של אזרחים שתבעו מהממשלה לשנות את מדיניותה. המחקרים שנקבצו באסופה מציגים פסיפס של הכרעות, החלטות וקווי מדיניות שנתקבלו בסוגיות שונות בשישים שנות המדינה. המכנה המשותף להן הוא היעדר מדיניות ברורה ונהלים מסודרים באשר לדרך קבלת ההכרעות ויישומן. דרכי התנהלותם של מקבלי ההחלטות, אופי ההכרעות והשלכותיהן הם מסימני צמיחתה הבולטים והייחודיים של החברה הישראלית.
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2010
מספר עמודים: 572
ISBN: 978-965-510-072-3