בדרך הדמוקרטית
על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית
גרשון בקון, אלון גל (גולדברג), משה ליסק, פנינה מורג-טלמון (עורכים)
אף שאנו משופעים בעיונים פוליטיים, סוציולוגיים ומשפטיים על משמעותה של הדמוקרטיה בישראל, מעטים המחקרים העוסקים ברקע ובשורשים ההיסטוריים שלה. הספר בדרך הדמוקרטית הוא נדבך ראשון המבקש למלא את החלל הריק. המאמרים המקובצים בו מלמדים כי לתרבות הפוליטית הדמוקרטית שורשים עמוקים ועשירים: היהדות, ההיסטוריה הקהילתית, התנסויות יישוביות וציוניות, ומסורות דמוקרטיות זרות. מיטב החוקרים המשתתפים בכרך הזה בוחנים אותם בשיטתיות וקובעים כי כל אלה יחדיו השפיעו על מנהיגי התנועה הציונית ואזרחי ישראל.
סקירות ספרות
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2012
מספר עמודים: 584
ISBN: 978-965-510-090-7