חורבן יהודי אירופה (שלושה כרכים)
ראול הילברג
עורכי המהדורה העברית: דוד בנקיר, בלה גוטרמן. מאנגלית: איה ברויר. בדברי ההקדמה לספר כתב פרופ' דן מכמן: הקורא את ספרות המחקר על השואה – בתחום ההיסטוריה, הסוציולוגיה ומדעי המדינה – ואף ספרות יפה על השואה, ימצא בה שוב ושוב את טביעת האצבעות של תפיסתו של הילברג, הניכרת בין השאר במונחים כמו 'מנגנון ההשמדה', 'רודפים' (ולחלופין 'מרצחים' ו'פושעים'), 'קרבנות', 'עומדים מן הצד' (ולחלופין 'צופים מן הצד' ו'משקיפים'), וגם במסגרות המושגיות שבתוכן מעמידים הכותבים את נושאי מחקרם. משום כך חורבן יהודי אירופה על שלושת כרכיו הוא ספר קנוני על השואה ולהימצאותו על מדף הספרים העברי נודעת חשיבות גדולה. הוצאת המהדורה העברית, לאחר שכבר זכה ספרו להיתרגם לשפות רבות, היתה בשביל הילברג בעלת חשיבות מיוחדת, ומכאן רצונו לעדכן כל הזמן ולדייק ביותר במהדורה הזאת דווקא. ואכן, עורכי המהדורה העברית נענו לבקשתו והקפידו על בדיקה, דיוק ועדכון האפרט המדעי כדי להנגיש את הספר לקורא העברי. זוהי אפוא המהדורה המלאה ביותר שהילברג סמך עליה את ידיו. ועוד הוספנו עליה את ההרצאה שנשא הילברג ביד ושם בדצמבר 2004, ובה הציג מבט אישי על תולדות חקר השואה – מבט של מחשבה, ניתוח וסיכום – רפלקסיה על תחום מחקר שהוא תרם תרומה מרכזית לביסוסו. חורבן יהודי אירופה מתבסס על מערך עצום של מקורות, ובכללם מארכיונים בגרמניה, בישראל ובארצות הברית, והוצאתו לאור בעברית היא אפוא מאורע של ממש.
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 2012
מו"ל שותף: מכון יד ושם
מקור \ תרגום: תרגום
מספר עמודים: 1325
ISBN: 978-965-308-419-3