עיונים 39
כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)
עיונים הוא כתב עת מדעי רב־תחומי בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות.
כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות - ׳מאסף׳ היוצא לאור באופן קבוע פעמיים בשנה,
ו׳סדרת נושא׳. כתב העת מגיש לקוראים מחקרים על התהליכים שעיצבו את ישראל 
המודרנית ועל שורשיהם בחברה היהודית והלא־יהודית מסוף המאב ה־19.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית Iyunim 39
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2023
מספר עמודים: 276
ISBN: ISSN 0792-7169
מסמכים קשורים