לשון החוק ושפת הילדים
משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל
טליה דיסקין
העשור הראשון למדינת ישראל, וברקעו המעבר משלטון המנדט לריבונות מדינית, היה תקופה מכוננת בעיצוב יחסי הגומלין שבין המשפט ובין החברה, הפוליטיקה, הכלכלה והתרבות בני הזמן. בשנים אלה נקבעו הסדרים משפטיים חשובים, בהם ארעיים ואחרים שנותרו על כנם ועיצבו את דיוקנה של החברה בארץ בעשורים הבאים.

הקמת מדינה היא פרויקט ל'גדולים'. שידוד מערכות כמו זה שנעשה בישראל הצעירה – כינון שלוש המנגנונים להתמודדות עם קשיי הכלכלה, החברה והביטחון שפקדו אז את ישראל, והחתירה לגיבוש זהותה של המדינה — כל אלה היו נחלת דור המבוגרים. אבל, לצדם, התקיימה באותה העת גם תרבות הילדים, ולעיתוני הילדים היה חלק משמעותי בה.

הספר לשון החוק ושפת הילדים מתאר את דמותה המתהווה של החברה הישראלית־יהודית באמצעות תגובתם של עיתוני הילדים המרכזיים שנדפסו בארץ למציאות המשפטית־חברתית באותה התקופה. המחברת פורשׂת בספר יריעה רחבה של המארג התרבותי שבתוכו צמח דור הילדים הראשון שגדל במדינת ישראל, מתחקה אחר הדרכים הגלויות והסמויות שהעיתונים הנחילו בהן לקוראיהם ערכי משפט וחברה, ועומדת על האופנים שהם עיצבו בהם את יחסם למשפט, בכלל, ולשלטון החוק, בפרט.

ד"ר טליה דיסקין עוסקת במחקר ובהוראה של הממשקים בין תחומי הידע של המשפט, החינוך, ההיסטוריה והילדוּת. ספר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתבה במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועליה זכתה בפרס בן הלפרן מטעם האגודה ללימודי ישראל (Association for Israel Studies) בשנת 2018.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית The Law and the Child
שם המחבר בלועזית Talia Diskin
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2022
מו"ל שותף: מכון ברג, אוניברסיטת תל אביב
מספר עמודים: 242
ISBN: 978-965-510-143-0