הזיות סיפוח
עוברים כל גבול במזרח התיכון
חגי ארליך
ההיסטוריה, כותב פרופ' חגי ארליך, היא תוצאת פועלם של מי
שהבינו את גבולות האפשרי. הכל עומד ויעמוד במבחן היכולת.
האפשרי - רצוי, הבלתי אפשרי - הרה אסון, ומי ששאפו לעבור
את גבול האפשרי, הובילו להרס עצמי. בספרו שואל פרופ'
ארליך היכן - בכל המובנים - עובר הגבול? עד איזה קו במפה
ניתן לממש את העצמי הלאומי?
הספר פורש כמה מ"הזיות הסיפוח" הגדולות במזרח–התיכון
במחצית הראשונה של המאה ה– 20 , ממצרים הפרלמנטרית
וחלומה על סיפוח סודאן, דרך הנוצרים בלבנון שהזו את "לבנון
הגדולה", עובר בסיפוח הגדה המערבית על–ידי עבדאללה מלך
ירדן, חזון המעצמה הכל־ערבית של עבד אל–נאצר, הזיית "הכל
או לא כלום" של הפלסטינים, וכן, גם "מלכות ישראל השלישית"
של התנועה הציונית - מניפת אשליותיהם, ובעיקר אסונותיהם של מי שעברו כל גבול.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2020
מו"ל שותף: למדא עיון