עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך 29
אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)
עיונים הוא כתב עת מדעי רב-תחומי. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף וסדרת נושא, ובהם מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את התפתחות החברה והמדינה בישראל. בגיליון ה-29 שישה מדורים ושנים-עשר מאמרים בענייני ספרות, חברה, מוזיקה, יחסי חוץ וחינוך, שלושה מתוכם מאמרי תגובה. במדור הספרות נדונה בהרחבה, משתי זוויות שונות לחלוטין, יצירתו של הסופר דוד שחר 'קיץ בדרך הנביאים'. במאמרו של דביר צור - דרך נגיעה במיסטיקה היהודית וביחוד בקבלה הלוריאנית ככלי לחציית גבולות, תפניות ושינויים; ובמאמר של יעל בלבן – דרך המשמעויות החושיות, במקרה זה - חוש הריח, והקשרן הרוחני. עוד במדור ספרות - מאמרה של נירית קורמן על שירי אורי צבי גרינברג. במדור חברה שני מאמרים. שני בר-און ממן - על מחאה ומעמד בבאר שבע בשנים 1963-1948, ומוסטפא עבאסי - על הכפרים הערביים בחוף הגליל המערבי בימי המנדט. במדור מוזיקה דן ארי קטורזה במוזיקת הפוסט-פאנק של שתי להקות - 'הקליק' ו'נושאי המגבעת', ובמדור יחסי חוץ בוחנים אלעד בן-דרור ואסף זידלר את החלטת האו"ם על בינאום ירושלים בסוף 1949. אורנה ועדיה כותבת במדור חינוך על ייצוג הגבול המדיני במפות ספרי הלימוד בשנים, וורד טוהר מתמקדת במאמרה ב'ספר הישר' של אהרן לובושיצקי. את הגיליון חותמים שלושה מאמרי תגובה למאמרים שפורסמו בגיליונות קודמים של עיונים: של אסף שלג, יוסי ברנע וכן מאמרו יגאל קיפניס ובו הפולמוס המתמשך על הנסיבות לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. זהו המאמר השלישי בשרשרת המאמרים והתגובות להם, והם משקפים את השיח הציבורי הער שעדיין לא שכך.
תעודת זהות
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2018
ISBN: 124600100196