עיונים בתקומת ישראל
סדרת ה'מאסף', גיליון 28
עורכים אבי בראלי ועופר שיף
עיונים הוא כתב עת מדעי רב-תחומי. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, 'מאסף' ו'סדרת נושא' ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את התפתחות החברה והמדינה בישראל. תוכן העניינים חגי צורף, ממשלת גולדה מאיר לפני מלחמת יום הכיפורים: תשובה ליגאל קיפניס זכי שלום, ממשלת יצחק רבין הראשונה וקידום תהליך השלום: הסכם הביניים עם מצרים חבצלת יהל, 'לפנים משורת הדין': המהלכים לגיבוש פשרה בתביעות הבעלות של הבדווים בנגב בשנות השבעים עודד היילברונר, 'הוויקטוריאנים הישראלים': פחדים ואי־נחת בקרב מעמד הביניים בעשור השני למדינה תמיר גורן, מפנה ביחסי ערבים ויהודים ביפו ובתל אביב בשנות מלחמת העולם השנייה דורית יוסף וגיא מירון, בורגנות וציונות בחיי הבית של יוצאות מרכז אירופה בארץ ישראל רעות ירניצקי ואלונה נצן־שיפטן, מודרניזם ירושלמי: יצירתו האדריכלית של דוד אנטול ברוצקוס אמיר פלג־עוזיהו, מנהיגותו של מנחם בגין בראשית השואה יחיאל לימור ועמוס בלובשטיין־נבו, 'מלחמות הנייר' של העיתונות הישראלית בשנות המדינה הראשונות גידי נבו, קישון, הערבים והשמאל הפוליטי יוסף גולדנברג, היסטוריוגרפיה של מוזיקה ישראלית אמנותית: בעקבות המאמר של אסף שלג
סקירות ספרות:


תעודת זהות
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2017
ISBN: 1246-10008