ציונות בצל הפירמידות: התנועה הציונית במצרים, 1948-1918
רות קמחי
הספר ציונות בצל הפירמידות מגולל את סיפורה של הפעילות הציונית במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים. לכל אורכו של הספר שזורה כחוט השני מערכית יחסי הגומלין הייחודיים של הקהילה המקומית עם מוסדות התנועה הציונית והיישוב, ונחשף מפגש טעון בין תרבויות ואתוסים חברתיים שונים. מפגש בין קהילה בורגנית, משכילה ובעלת אוריינטציה אירופית מובהקת ובין אנשי היישוב ומוסדותיו, בעלי הדעות הקדומות וההתנשאות המובנית כלפי 'קהילות המזרח'. המחברת מתבססת על תשתית עשירה ומגוונת של מקורות ומצליחה לבנות במיומנות, בזהירות ובביקורתיות תמונה היסטורית מלאה, אמינה ומשכנעת, חיה וצבעונית. היא יורדת לפרטי הפרטים של השתלשלות ההתרחשויות וחושפת את הזירה הציונית-מצרית כמוקד של תככים ומאבקי כוח גלויים ונסתרים על מעמד והשפעה, הן בין העסקנים המקומיים, הן בין השליחים מארץ ישראל לבין עצמם.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2009
מו"ל שותף: הוצאת עם-עובד והמכון לחקר הציונות וישראל באוניברסיטת תל-אביב ומוסד הרצל באוניברסיטת חיפה
מספר עמודים: 850
ISBN: 978-965-13-2051-4
זכה בפרס
זכה בפרס יצחק בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת 2012