ישראל והמלחמה הקרה: ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
יוסף הלר
ספרו של פרופ' יוסף הלר חוקר את הדיפלומטיה הישראלית בשני העשורים הראשונים לקיומה של המדינה ומבקש להוכיח כי המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות על ההגמוניה העולמית היא שהכריעה את גורלה של מדינת ישראל במשברים שפקדו אותה בתקופה זו. הלר מתמקד במחקרו במתח המדיני שבין גוש המזרח לגוש המערב, ובוחן את הנושא סביב שני משברים מעצבים: מלחמת סואץ ומלחמת ששת הימים. המחקר נקרא בידי מומחים בתחום, וכדברי אחד מהם: 'יהווה מחקר זה של פרופסור יוסי הלר תוספת היסטוריוגרפית מבורכת למדף הספרים העברי ...[ו]דוגמא מאלפת עבור אנשי יחסים בינלאומיים באשר למידת יכולתה של מדינה קטנה לדאוג לאינטרסים הלאומיים שלה על ידי תמרון בין מעצמות גדולות'. פרופ' הלר הוציא תחת ידו מחקר חדשני ומקיף, שנסמך על חומר ארכיוני רב ומוגש ביריעה רחבה, עמוקה ומפורטת.
זכה בפרס
חייקין לשנת 2011