דוד בן-גוריון: ביבליוגרפיה, כרך א, 1948-1904
לילי אדר (עורכת)
ביבליוגרפיה זו מביאה לפני הקורא אוסף של 1898 מאמרים, נאומים ומכתבים של דוד בן-גוריון מ-1904 עד סוף 1984, שפורסמו בספרים, בכתבי עת ובעיתונות היומית. הביבליוגרפיה מסודרת כרונולוגית על פי תאריך כתיבת המסמך המקורי. ספר הביבליוגרפיה מבוסס על מאגר מידע ממוחשב ובו עשרות אלפי פריטים, בעברית ובלועזית, שנמצא בספריית מכון בן-גוריון שבקריית שדה בוקר, מאגר שמתעדכן באופן שוטף.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1998