מולדות בגולה: תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית (עיונים: סדרת נושא: כרך תשיעי)
עופר שיף (עורך)
מולדות בגולה מעמיד במוקדו את נקודות הראייה של יהודי התפוצה ואת תפיסות השייכות-זרוּת שלהם כלפי 'המולדת' היהודית בארץ ישראל וכלפי סביבות הרוב של התפוצה. הוא איננו בוחן עד כמה מדויקות תפיסותיהם כלפי השיח הישראלי בנושא. סוגיה זו נדונה בהרחבה בגָּלויות ישראליות, הכרך הבא, העוקב, בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. מרבית המאמרים בספר שלפניכם עוסקים במתח הפנימי שבו שרויים יהודי התפוצה, המתח שבין מגמות טיפוחה של הייחודיות והסולידריות הכלל-יהודית, מכאן, ובין המגמות שמייחסות ערך חיובי מהותי להשתלבותם בתרבות ובחברה הסובבת, ולסולידריות שלהם אתה, מכאן. במתח הזה ובשאלה כיצד מגדירים ובונים אחדות קבוצתית יהודית ומאפשרים את המשכיות החיים היהודיים במציאות החברתית-תרבותית המודרנית והבתר-מודרנית, המחלישה את קווי הגבול בין מעגלי השייכות השונים, דנים כותביהם של המאמרים באסופה זו: חיים א' וקסמן, יורם בילו, גור אלרואי, יוחאי אופנהיימר, אליעזר בן רפאל, יצחק קונפרטי, הלל כהן, מארק ריידר, ג'ונתן ב' קרסנר, גיא מירון, זוהר שגב, רענן ריין, ג'פרי לסר, מיכאל קצין, דני טרום, שמואל טריגנו ויוסי טרנר. יש הרואים בסדיקת מעגלי השייכות החברתיים-תרבותיים איום על זהותו ועל קיומו של הקיבוץ (הקולקטיב) היהודי שמחוץ למדינת ישראל, ויש הרואים בה הזדמנות להגדרה מחודשת של חוויית החיים היהודיים בתפוצה. גם אלה וגם אלה רואים במצב הזה אתגר, וההתמודדות אתו היא החוט המקשר בין כל מאמריה של אסופה זו.
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2015