סולידריות יהודית לאומית בעת החדשה
בנימין פינקוס ואילן טרואן (עורכים)
הסולידריות היהודית הלאומית פועלת בשלושה מישורים, במישור המקומי, הלאומי והבינלאומי, והיא מורכבת בעת ובעונה אחת מפעילות פרטית ומפעילות ציבורית מאורגנת. הפעילות הציבורית המאורגנת החלה עם כניסת גורם חדש לזירה ב-1948: מדינת ישראל כגוף ריבוני. אז נוצר מערך היסטורי חדש בתולדות ישראל שמשמעותו מחויבות הדדית כפולה: מחויבותם של יהודי התפוצות לאחיהם במצוקה ולמדינת ישראל ומחויבותה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1998
מספר עמודים: 386