כלכלה וחברה בימי המנדט 1948–1918
עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא
אבי בראלי ונחום קרלינקי (עורכים)
זהו כרך המאמרים השני של כתב העת 'עיונים בתקומת ישראל'. עניינו ההיסטוריה הכלכלית והחברתית-כלכלית של ארץ ישראל בזמן השלטון הבריטי. חוקרים וחוקרות מתחומי דעת שונים ומהתמחויות שונות חוברים כאן תחת קורת הגג של כתב העת ומפנים את אור זרקור המחקר אל מבני העומק שנוצקו בימי ההתהוות של החברה הישראלית והיו בעלי השפעה רבה על עיצובה. המאמרים המקובצים בכרך מדגימים את מורכבות המרקם החברתי-כלכלי של ימי המנדט ואת יחסי הגומלין הדינמיים בינו ובין הצדדים הפוליטיים, הלאומיים והתרבותיים של אותם הימים.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2003
מספר עמודים: 650
ISBN: 0793-7169