ישראלים, גיליונות 5-1, כתב עת
תלמידי המסלול ללימודי מדינת ישראל
'ישראלים' הוא כתב עת רב תחומי של תלמידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב המבקש לסרטט את דיוקנה של החברה הישראלית ולהאיר נדבכים שונים בתולדות מדינת ישראל והציונות. כתב העת מפרסם מאמרים העוסקים בהיסטוריה של מדינת ישראל והציונות מראשית הרעיון הציוני, דרך תקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה ועד לימינו מתוך הקדשת תשומת לב להיבטיה השונים, הפוליטיים, המדיניים, החברתיים, התרבותיים ואחרים, של החברה הארץ-ישראלית והישראלית בשנים אלו. 'ישראלים' מבקש לשמש במה אקדמית לתלמידי מחקר העוסקים בתחום העניין של כתב העת, ולאפשר להם להתנסות בכתיבת מאמרים אקדמיים ראויים לפרסום. כתב העת 'ישראלים' נוסד בידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב החל מקיץ תשס"ז (2007).
תעודת זהות
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2013-2007