זהויות יהודיות
תשובות חכמי ישראל לבן-גוריון
אליעזר בן-רפאל
עשר שנים לאחר הקמתה של מדינת ישראל, הגיעה לאחד משיאיה המחלוקת בממשלה ובכנסת בסוגיית רישום ילדים של יהודי ולא יהודייה במרשם התושבים. כדי למצוא דרך לגשר על הפערים בין העמדות, כתב בן-גוריון לאנשי הגות ומחקר מן הידועים ביותר בעולם היהודי, בארץ ובתפוצות, שאותם כינה חכמי ישראל. בתשובותיהם הביעו אישים אלה את עמדותיהם בשאלה 'מיהו יהודי' ובשאלה 'מהו יהודי'. מכתבים אלה מתפרסמים כאן לראשונה במלואם.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2001
מספר עמודים: 339
ISBN: 965-510-010-3