נופי האשליה:
מפ"ם, 1954–1958
אלי צור
הספר דן בניסיון יחיד, שנמשך שש שנים, לגבש את כל השמאל הציוני הסוציאליסטי לכלל מסגרת פוליטית אחת ובכישלונו של ניסיון זה. מפ"ם קמה מתוך תחושה שצעד זה מבטא את רוח התקופה ומשתלב בתהליכים המאפיינים את התקופה במישור המקומי העולמי: הקמת מדינת ישראל והמהפכה העולמית. במפ"ם פעלו האליטות השונות של תקופת היישוב והן שימרו את האתוס והערכים היישוביים בחברה שעברה שינוי בעקבות העלייה ההמונית. כתוצאה מכך הלכה מפ"ם והתרחקה מהמציאות הישראלית, איבדה את ההשפעה שהייתה לה פעם, ונדחפה אל המדבר הפוליטי אל מחוץ למעגלי העשייה.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1998
מספר עמודים: 335
ISBN: 965342712-1