'יחסים מיוחדים': ברית המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת ישראל, 1959-1939
בנימין פינקוס
צעד אחר צעד, שלב רודף שלב ופרשה רודפת פרשה, הלכו והתפתחו, הלכו והסתבכו היחסים בין הקומוניזם וברית המועצות מצד אחד ובין הציונות ומדינת ישראל בצד האחר הן בזירה הפנים-סובייטית והן במערכת הבין-לאומית. הספר הוא מחקר ראשון, מעודכן ומבוסס היטב, בתולדות היחסים מלאי החשדנות והעוינות בין המפלגה הבולשביקית, התנועה הקומוניסטית הבין-לאומית וברית המועצות ובין התנועה הציונית, היישוב בארץ ישראל ומדינת ישראל, והוא עוסק באחת התקופות הסוערות ביותר בתולדות העם היהודי והעולם - החל בפרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939 וכלה בייצוב היחסים המיוחדים ב-1959. הספר נסמך על תיעוד היסטורי חדש ומגוון שנאסף בעשרים ארכיונים בחמש מדינות, בעיקר ובישראל ובמדינות ברית המועצות לשעבר, על תיעוד רב בעל-פה, על ספרות זיכרונות ענפה וכן על עיתונות ומחקרים לרוב.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2007
מספר עמודים: 728
ISBN: 965-510-048-0