ממשחק לסחורה: הכדורגל הישראלי, 1999-1948
אמיר בן-פורת
הביוגרפיה של הכדורגל הישראלי נטועה במהלכים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים שעיצבו את החברה הישראלית. מהלכים אלו נשאו אותו מילדות לבגרות. על כן סיפורו של הכדורגל הישראלי הוא גם סיפורה של החברה שהוא התעצב בה. כמעט כמו כל נושא אחר, גם הכדורגל הישראלי היה נתון לחסותה של הפוליטיקה: דרך ניהולו נקבעה על ידי מרכזי הספורט הבולטים, מכבי, הפועל ובית"ר, שכל אחד מהם היה סמוך לשולחנה של מפלגה פוליטית. הדיו של המתח הפוליטי ששרר אז בישראל נשמעו היטב גם במגרשי הכדורגל, שם נאבקו ביניהם נציגי המחנות הפוליטיים, והקהל שבא לעודד את קבוצתו האהודה היה שותף למאבק זה, בין שאבה בין שלא. במרוצת השנים החל לבצבץ המודל המסחרי של הכדורגל, שהיה נהוג באירופה זה מכבר. הרקע לצמיחתו היה הפיכתה של החברה הישראלית לחברה קפיטליסטית. בראשית שנות התשעים, עם רכישתן של כמה מהקבוצות הבולטות בכדורגל הישראלי בידי בעלים פרטים. החל עידן חדש – הכדורגל הקהילתי הפך לכדורגל של צרכנים.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2002
מספר עמודים: 302
ISBN: 965-510-007-3