דוד בן-גוריון: ביבליוגרפיה, כרך ג, 1999-1921
לילי אדר (עורכת)
בספר ביבליוגרפיה זה מאמרים מחקריים וידיעות חדשותיות שנכתבו על אודות בן-גוריון בעברית בלבד ונתפרסמו בספרים, בכתבי-עת ובעיתונים יומיים משנת 1924 ועד סוף שנת 1999. הביבליוגרפיה סודרה כרונולוגית על פי תאריך הפרסום. כך נפרשת לעינינו תמונה של האירועים בארץ ובעולם ותמונת פעילותו של בן-גוריון בתאריך מסוים וברצף תאריכים. ערך מוסף נותנות מילות המפתח, המפרטות את כל הנושאים שעוסק בהם כל מסמך. זהו מבחר מתוך מאגר מידע ממוחשב ובו עשרות אלפי פריטים ובעברית ובשפות לטיניות פרי עטו של בן-גוריון ושל אחרים הקשורים לבן-גוריון. המאגר נמצא בספריית מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון שבקריית שדה בוקר. החומר נאסף בקביעות ומעודכן באופן מקוון.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2006
מספר עמודים: 487
ISBN: 965-510-040-5