האוטופיה השומרית: השומר הצעיר בפולין, 1931-1921
דוד זית
בין שתי מלחמות העולם פרחו באירופה תנועות נוער, וקמלו. רובן עברו מן העולם בלי להותיר אחריהן ירושה חינוכית ותרבותית ראויה לשמה. רק תנועת הנוער הציונית יצרה ערכי חיים ומפעל חלוצי שהאריך ימים ורשם דפים חשובים בהיסטוריה היהודית. הספר מתאר את התפתחותה של התנועה השומרית בשנות העשרים של המאה העשרים. זו הייתה תקופה מכרעת בצמיחתה ובגיבושה של התנועה השומרית. פולין הייתה ערש לידתה של התנועה ובה עוצבה דמותה ונתגבש הדגם החינוכי והארגוני שהיה מופת לשומר הצעיר ולתנועות נוער אחרות בכל רחבי הפזורה היהודית וגם בארץ ישראל.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2002
מו"ל שותף: יד יערי
מספר עמודים: 524
ISBN: 965-510-100-4