משיחיות וממלכתיות
דוד בן-גוריון והאינטלקטואלים, בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית
דוד אוחנה
המשיחיות החילונית היא המפתח להבנת מחשבתו החברתית והפוליטית של מייסד המדינה. הפולמוס שנערך בשנות החמישים ובראשית שנות השישים בנושא המשיחיות היה אחד החשובים והעמוקים בהיסטוריה האינטלקטואלית הישראלית. בן-גוריון בחר ללבן את הסוגיה עם סופרים, פילוסופים, היסטוריונים ואנשי מדע. אינטלקטואלים כמו גרשם שלום, מרטין בובר, יעקב טלמון, נתן רוטנשטרייך, עקיבא ארנסט סימון, ברוך קורצוויל ואחרים הזהירו מגלגולה של השפה המשיחית לשפה הפוליטית. בן-גוריון השיב להם בסערה. התוצאה היא שיח ציבורי מרתק שלא רבים נודעו כמותו מאז. ספר זה מבקש להעמיק חקר ברעיון המשיחי לאחר חידושה של הממלכתיות היהודית בישראל ומביא את רשימותיו והתכתבויותיו של בן-גוריון בסוגיית המשיחיות, תוך כדי פירושן מחדש בהקשר מחקרי עדכני של תאולוגיה פוליטית.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2003
מספר עמודים: 470
ISBN: 965-510-022-7