אוטופיה במדים: תרומת צה"ל להתיישבות, לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה
זאב דרורי
ספר זה דן בתרומתו של צה"ל לבניית היסודות החברתיים והחינוכיים, ובתרומתו בתחום קליטת העלייה וההתיישבות בשנים הראשונות למדינת ישראל. שורשי התרומה של צה"ל במישור הלא צבאי נעוצים בתקופת המדינה שבדרך, במגוון תפקידיו של ארגון 'ההגנה', ובהרחבת מעגל תפקידיו האזרחיים של צה"ל בשנים הראשונות, שקבעם דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2000
מספר עמודים: 218
ISBN: 965-510-000-6