הספרות העברית ותנועת העבודה
פנחס גינוסר (עורך)
בין חוקרי תולדות ספרותנו מקובל כי למגע עם תנועת הפועלים היה משקל רב בפעילות הספרותית בארץ והשפעה ניכרת על אופיים של הטקסטים הספרותיים. הנורמות של ההתיישבות העובדת, דהיינו של תנועת הפועלים, עיצבו במשך תקופה ארוכה את התודעה הקולקטיבית של היישוב העברי והשפיעו מאד על הנורמות ששלטו בספרות העברית. תנועת הפועלים סיפקה לספרות העברית ולקהיליית הסופרים העברים קוראים רבים יחסית לספרות קנונית, תגובות קוראים ובמות רבות-יוקרה לפרסום יצירות. בשלושה עניינים אלה עלתה חשיבותה של התנועה הארץ-ישראלית במידה רבה על זו של אחיותיה, תנועות הפועלים ה'קלאסיות'. היא המציאה לספרות העברית דמויות, ערכים ורעיונות, והספרות אימצה אותם או התמודדה אתם.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1989
מו"ל שותף: מוסד ביאליק
מספר עמודים: 336