גבולות עשנים: עיונים בתולדות מדינת ישראל, 1967-1948
מרדכי בר-און
קובץ זה מכיל י"ד מאמרים, פרי מחקרים שראו אור בחמש עשרה השנים האחרונות בפרסומים אקדמיים שונים. המאמרים עוסקים בקורותיה של מדינת ישראל בעשרים שנותיה הראשונות. המחבר, שהיה בשנות החמישים והשישים שותף פעיל ועֵד לרבים מהאירועים שהוא מתאר ומנתח, התמסר מאז שלהי שנות השבעים למחקר היסטורי וחזר ובחן אותם על בסיס רבבות המסמכים שנחשפו בינתיים לפני החוקרים. נעשה כאן ניסיון להבין את האירועים, נסיבותיהם וגורמיהם, מבעד לפרספקטיבה של הזמן שחלף ומתוך עמדה מחקרית-ביקורתית.
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 2001
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
מספר עמודים: 428
ISBN: 965-217-195-6