ציונות במבחן הנגב: התפתחות המחקר החקלאי ברמת הנגב, 2001-1943
יואל דה-מלאך וצבי שילוני
ההתיישבות העברית מדרום לבאר שבע, שהחלה בשלהי תקופת המנדט הבריטי, התקיימה בתנאי סביבה חדשים ולא מוכרים כמעט של אקלים ומשטר גשמים, של בדידות וריחוק רב מכל יישוב יהודי, ושל אוכלוסייה בדווית נוודית שהיתה פרוסה במרחב ושמרה על אוטונומיה יחסית אל מול חוק המדינה ופיקוח השלטונות. בתנאים קשים אלה היה על המתיישבים, בעזרת מוסדות היישוב, לחפש דרכים ללימוד תנאי החקלאות וביסוס היישובים החדשים. חוברת זו מוקדשת לתיאור התפתחותם של המחקר והניסוי החקלאי לאורך כשישים שנות ההתיישבות העברית ברמת הנגב, שבמהלכם נוסו גישות ושיטות שונות לקידום החקלאות באזור מדברי זה.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2003