מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער בחינוך ובשיקום שארית הפלטה, 1955-1945
שלמה בר-גיל
ספר זה מביא את סיפורם של 'ילדי שארית הפלטה', הניצולים שהיו לחלוצים ונעשו חלק מעילית המשרתת את המדינה הצעירה. הספר דן בשאלות ובהכרעות שעמדו לפני יישוב קטן, בעל מסגרות קולטות מצומצמות ביותר, שהיה חייב לקלוט המוני ילדים ונערים בלי להיהפך לבית יתומים ענק אלא להיות להם לבית-מולדת.
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 1999
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
מספר עמודים: 282
ISBN: 965-217-164-6