שינוי מרחבי - תוצאת מלחמה
השטחים הערביים לשעבר במדינת ישראל, 1950-1948
ארנון גולן
למלחמה יש השפעה מרחיקת לכת על עיצוב הנוף האנושי באזורים שהיא מתחוללת בהם. לבד מההרס הנגרם לתשתית פיזיות, פעולות הלחימה מביאות לתנועה גדולה של אוכלוסייה שנמלטת מאימת ההרס והמוות. גם במרחבים שבעורף אזורי הלחימה או באלה המרוחקים מהם ואינם נפגעים ישירות מפעולות ההרס, חלים שינויים ניכרים. שינויים אלה הם תוצאה של ארגון מהיר מחדש של המרחב לפי הצרכים שהמלחמה מכתיבה והתנאים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים השוררים בתקופה זו.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2001
מספר עמודים: 384
ISBN: 965-510-000-6