האומנם נטל מרצון? סיפורה של ההתמודדות עם האבטלה, 1995-1920
ג'וני גל
סוגיית האבטלה עומדת זה שנים במרכז הדיון הציבורי על המדיניות החברתית הראויה. אבטלה אינה תופעה חדשה. ההיסטוריה של ארץ ישראל המנדטורית ושל מדינת ישראל רצופה ניסיונות לפתור בעיה זו. המחבר עוקב אחר הפתרונות והדרכים שאימצו קובעי המדיניות מתקופת המנדט ועד לשנות התשעים בטיפולם במשברי האבטלה התכופים. הוא בוחן את הגורמים למשברים, את תוצאותיהם ואת המדיניות שבחרו לאמץ בכל נקודת זמן על מנת להתמודד באבטלה ובהשלכותיה על המובטלים. הספר מנסה להסביר את הגורמים שהשפיעו על קביעת המדיניות בכל תקופת זמן.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2002
מספר עמודים: 296
ISBN: 965-510-018-9