הישג היסטורי בתמורותיו: ההתיישבות הקיבוצית והמושבית, 1990-1910
אביגיל פז-ישעיהו, יוסף גורני (עורכים)
אסופת המאמרים שלפנינו עוסקת בהתיישבות השיתופית בארץ ישראל למן תקופת העלייה השנייה ועד ימינו. נכללו בה מאמרים המייצגים את הגותה של ההתיישבות השיתופית, אופני התארגנותה והתגבשותה כמערכת התיישבותית מוסדית, ייחודה הרעיוני-ערכי ומרכיבי זהותה כמערכת חברתית. באסופה קובצו מאמרי מחקר שהתפרסמו בזמנים שונים לאורך כל שנותיה של ההתיישבות השיתופית. חלקם אינם מצביעים עוד על מציאות קיימת, אולם שיקפו נאמנה את המציאות בזמן שנכתבו. כוונתנו היתה באמצעות מאמרי המחקר השונים, לתת לקורא סקירה מקיפה ככל האפשר של המפעל הייחודי הזה, אשר השפיע במשך שנים רבות על החברה בארץ ישראל ובמדינת ישראל.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2006
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והמכון לחקר הציונות באוניברסיטת תל אביב
מספר עמודים: 722
ISBN: 965-510-042-1