קופת חולים הכללית: עיצובה והתפתחותה כגורם המרכזי בשירותי הבריאות בארץ-ישראל
שפרה שורץ
ספר זה בא לתאר את מחצית היובל הראשונה לצמיחתה של קופת חולים הכללית, את יחסיה עם ארגון האם - ההסתדרות הכללית - ויריבותה עם הארגון המתחרה 'הדסה', את ניסיונותיה לחוקק חוק בריאות בתקופת המנדט ואת תהליך גיבושו של העיקרון שעמד בבסיס עבודתה של קופת חולים מאז ועד היום - עקרון האחריות הלאומית לאספקת שירותי בריאות שווים לכול ובכל מקום.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1997
מספר עמודים: 333
ISBN: 965-342-679-6