ושבו בנים לגבולם: ההכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית
יצחק גל-נור
פרופ' גל-נור מנתח את התקופה מאז ההכרעה הטריטוריאלית הראשונה ב-1919, אז הציגה ההסתדרות הציונית את מפת שאיפותיה בפני ועידת השלום בוורסאי, ועד להקמתה של מדינת ישראל. המחבר מציג את פולמוס החלוקה הגדול שהתנהל בתנועה הציונית בעקבות דו"ח הוועדה המלכותית ב-1937, שהמליץ על חלוקת הארץ. מסקנתו היא שלמרות התמורות המופלגות, ההכרעות בפולמוס החלוקה לפני הקמת המדינה מכילות את הדילמות שאתן מוסיפים להתמודד מנהיגים ישראלים וערבים.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1994
מו"ל שותף: מאגנס
מספר עמודים: 360
ISBN: 965-223-876-7