מצור בתוך מצור: הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות
משה ארנוולד
פרשת המערכה על הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים בתש"ח, שהסתיימה בכניעת הרובע לכוחות הלגיון הערבי ובהליכתם בשבי של מגניו וחלק מתושביו, הייתה ונותרה במשך השנים נושא טורד מנוחה השנוי במחלוקת חריפה בקרב המעורבים בדבר ובהיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות. ספר זה הוא המחקר המקיף ביותר שנכתב על פרשה זו. במערכה על הרובע היהודי היו משולבים היבטים צבאיים, מדיניים ודתיים, ובעיות עם אוכלוסייה אזרחית הנתונה במצור ונמצאת בחזית הלחימה. הספר משחזר את המערכה ומנתח את פעילות הגורמים המעורבים בה, בתוך ההקשר הצבאי והמדיני הכולל של מלחמת העצמאות.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2004
מו"ל שותף: העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי ומשרד הביטחון - ההוצאה לאור
מספר עמודים: 452
ISBN: 965-510-027-8