דוד בן-גוריון: ביבליוגרפיה, כרך ב, 1973-1949
לילי אדר (עורכת)
בביבליוגרפיה זו 3,770 הפניות למאמרים, נאומים ומכתבים שכתב דוד בן-גוריון בשנים 1949–1973, ופורסמו בספרים, בכתבי-עת ובעיתונות היומית. הביבליוגרפיה מסודרת כרונולוגית על פי תאריך כתיבת המסמך המקורי. הוכנסו לכאן כל הנאומים שנשא בן-גוריון, לרוב בציטוט מתוך עיתון 'דבר' ולעתים גם מעיתונים אחרים, כל המאמרים שנאספו בכתבים המקובצים של בן-גוריון וכן הקדמות שלו, מאמרים וקטעים ממאמרים שהודפסו בספרים של מחברים שונים. הכרך כולל מפתחות מפורטים: מפתח אישים ומפתח עניינים ומקומות.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2000