בין אושוויץ לירושלים
יוסף גורני
מאז השואה - אסונו הנורא של העם היהודי - והקמת מדינת ישראל - הישגו הגדול ביותר מאז ומעולם - מתקיים קשר מוסרי ומתח רעיוני בין אושוויץ לירושלים: שני סמלים-מונחים טעונים זיכרון היסטורי. ספרו המרתק והמחדש של יוסף גורני דן ביחס המורכב בין שני סמלים אלה וחלקם ביצירת התודעה הקיבוצית של העם היהודי בדורנו.
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 1998
מו"ל שותף: עם עובד והמכון לחקר הציונית באוניברסיטת תל-אביב
מספר עמודים: 299
ISBN: 965-13-1274-2