ארץ רבת גבולות
מאה השנים הראשונות של תיחום גבולותיה של ארץ ישראל, 1947-1840
גדעון ביגר
הספר עוסק בשלב הראשון של תהליך קביעת גבולותיה של ארץ ישראל בעת החדשה, בין השנים 1840– 1947 בשנים האלה נקבעו גבולות הארץ בהסכמים בין-לאומיים, ולא עקב מלחמות והחלטות חד-צדדיות, ועוצבו החלטות המשפיעות על גבולות מדינת ישראל כיום ויש להניח כי ישפיעו גם על גבולות העתיד. הספר סוקר את התהליכים המדיניים-פוליטיים שעמדו מאחורי החלטות התיחום של ארץ ישראל בתקופות השונות ומציג את הנימוקים השונים שבהם השתמשו הצדדים בעת המשא ומתן על קווי הגבול.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2001
מספר עמודים: 288
ISBN: 965-510-012-x