נשים ציוניות באמריקה
הדסה ותקומת ישראל
מירה קצבורג-יונגמן
בפברואר 1912 נפגשו בעיר ניו יורק 38 נשים יהודיות אמריקניות וייסדו את הדסה, ארגון הנשים הציוניות של אמריקה, שתולדותיו הן חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה של הציונות, היישוב ומדינת ישראל. הדסה כוננה בארץ שירותי בריאות מודרניים, תרמה רבות לעיצוב דמותו של הרופא הישראלי ולפיתוח המחקר הרפואי, הביאה לכאן מקצועות חדשים, בעיקר נשיים, פיתחה בתי ספר מקצועיים ושירותי חינוך ורווחה לילדים ולנוער ויצרה שותפות אמִתית בין נשים יהודיות אמריקניות לבין הגורמים הארץ-ישראליים שהפעילו וניהלו את יוזמותיה בארץ. בהסתמך על תיעוד היסטורי נרחב שנאסף בארצות הברית ובישראל ועל מחקר רחב מגולל הספר חלקים נרחבים מסיפורו המרתק של הארגון, סיפור המתפרס על כמאה שנה ועל פני שתי יבשות שמרחק רב, גֵאוגרפי ותרבותי, חוצץ ביניהן. הספר מציג את שני צדדיו של הסיפור: הצד האמריקני והצד הארץ-ישראלי. הוא מתחקה אחר מכלול מקורותיו ורבדיו התרבותיים, היהודיים, הציוניים, האמריקניים והנשיים של הארגון, אחר האידאולוגיה שלו, קשריו עם היישוב ומדינת ישראל ומקומו וייחודו בתנועה הציונית האמריקנית ובהסתדרות הציונית העולמית. תוך כדי תיאור וניתוח קורות מפעלי הבריאות, הרווחה והחינוך של הארגון בארץ ושורשיהם בארגוני נשים ובמפעלי רווחה באמריקה, וכן תפקידם של מפעילי הארגון בארץ הספר מנתח את תרומתו של הארגון ליישוב ולמדינת ישראל, שהיה תרומה קולקטיבית ייחודית של נשים יהודיות למען קהילה יהודית אחרת, תרומה שאולי אין לה תקדים בהיסטוריה היהודית מבחינת היקפה, תכניה והתמדתה.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2008
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים: 350
ISBN: 978-965-510-057-0