הציונות לאזוריה
שלושה כרכים
אלון גל (עורך)
הגישה הגאו-תרבותית בוחנת את הציונות כמגמה אותנטית בת למעלה ממאתיים שנה, המשתרעת על פני חמש יבשות. הציונות לאזוריה מתאר לראשונה את הטיפוסים השונים של הציונות שהתפתחו באזורים השונים בעולם היהודי א. ציונות של תמורה ותקומה (אירופה המזרחית) ב. ציונות של זהות וליברליות (אירופה המרכזית) ג. ציונות של גאולה לגווניה (הבלקן) ד. ציונות של רצף ותחייה בתמורותיה (המזרח התיכון, צפון אפריקה ואסיה התיכונה) ה. ציונות של תפוצה ותעודה (אירופה המערבית, אמריקה הצפונית, אוסטרליה) ו. בין ציונות תפוצתית לציונות התקומה (אמריקה הדרומית, אפריקה הדרומית). החלוקה הזאת כוללת טיפוסי ביניים שונים. הקובץ כולל שלושה כרכים, הנחלקים על פי הדגמים הללו. הפרקים נכתבו במיוחד עבור מפעל מדעי חלוצי זה בידי טובי החוקרים בארץ ובעולם, והעורך, פרופ' אלון גל, הקדים לספר מבוא מקיף. חוקרי הציונות, הקורא המשכיל, התלמיד והסטודנט ימצאו עניין רב בקובץ מאמרים זה, השופך אור חדש על הציונות ותולדותיה. כרך א: אירופה המזרחית והמרכזית כרך ב: הבלקן, המזרח התיכון, צפון אפריקה ואסיה התיכונה כרך ג: אירופה המערבית, אמריקה, אוסטרליה ואפריקה הדרומית
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2009
מו"ל שותף: מרכז שזר לתולדות ישראל
מספר עמודים: 1264
ISBN: 978-965-227-262-1